• Habenaria polytricha 'Hanging Gardens'
  • Lepanthes intonsa 'Rosie'
  • Lycaste Shoalhaven 'Cow Hollow'
  • Lycaste skinneri v. alba 'Golden Gate'
  • Masdevallia Golden Monarch 'Hyum Seak'
  • Masdevallia ignea 'Tetra Red'
  • Masdevallia Karen Muir 'Giant'
  • Masdevallia melanoxantha 'Hyun Ae'
  • Masdevallia Tiger Kiss 'Winston'